ΟΣΕΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ

SATIR ET
1 Kg. Satır Et (4 Τμήμα)
750 Gr. Satır Et (3 Τμήμα)
500 Gr. Satır Et (2 Τμήμα)
250 Gr. Satır Et (1 Τμήμα)

Μπριζόλα
1 Kg. Μπριζόλα (4 Τμήμα)
750 Gr. Μπριζόλα (3 Τμήμα)
500 Gr. Μπριζόλα (2 Τμήμα)
250 Gr. Μπριζόλα (1 Τμήμα)

ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (KÜL BASTI)
1 Kg. ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (4 Τμήμα)
750 Gr. ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (3 Τμήμα)
500 Gr. ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (2 Τμήμα)
250 Gr. ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (1 Τμήμα)

συκώτι
1 Kg. συκώτι (4 Τμήμα)
750 Gr. συκώτι (3 Τμήμα)
500 Gr. συκώτι (2 Τμήμα)
250 Gr. συκώτι (1 Τμήμα)

Συσκευασία ήπατος
1 Kg. Συσκευασία ήπατος (4 Τμήμα)
750 Gr. Συσκευασία ήπατος (3 Τμήμα)
500 Gr. Συσκευασία ήπατος (2 Τμήμα)
250 Gr. Συσκευασία ήπατος (1 Τμήμα)

κοτόπουλοN
1 Kg.κοτόπουλο (4 Τμήμα)
750 Gr. κοτόπουλο (3 Τμήμα)
500 Gr. κοτόπουλο (2 Τμήμα)
250 Gr. κοτόπουλο (1 Τμήμα)

κοτόπουλο SATIR
1 Kg. κοτόπουλο SATIR (4 Τμήμα)
750 Gr. κοτόπουλο SATIR (3 Τμήμα)
500 Gr. κοτόπουλο SATIR (2 Τμήμα)
250 Gr. κοτόπουλο SATIR (1 Τμήμα)

κεφτές
Κεφτεδάκι με κίτρινο τυρί ( 1 Τμήμα)
κεφτές

κεφάλι
κεφάλι

ΕΝΤΟΣΘΙΑ
Ορχις
Σπλήνα
Νεφρό